Tuoteryhmät

 
 

Tuotehaku

 
 

Kirjaudu sisään

 

Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste Tmi PeKriPe Myynti  verkkokauppa

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Pekripe Myynti / Kivialhonkatu 1 A 2 60320 Seinäjoki puhelin 0465485071

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pekka Perkiö  / Kivialhonkatu 1 A 2 60320 Seinäjoki puh. 0465485071

3. Rekisterin nimi

Tmi Pekripe Myynnin verkkotilausten asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastilausten hoitaminen, asiakkaan ja Tmi Pekripe Myynnin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tilauksiin ja Tmi Pekripe Myynnin  harjoittamaan mainostamiseen ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella suoraan rekisteröityneille asiakkaille  luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite), email ja puhelinnumero yhteydenottoa varten). Rekisteriin ei kerätä ns. lain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja.

Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Sivuille rekisteröitymisen ja  tilausten tekemisen yhteydessä kerätään tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli Asiakkaiden tietojen luovuttaminen Pekripe Myynnin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, Asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.